Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Frankův dvůr s.r.o., Jemčinská 125, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ-01731947 (dále jen správce) a to:  

a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a další údaje obsažené ve formuláři  

b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;  

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení. 

 d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Frankův dvůr s.r.o. učiněno písemně.

Naši partneři

MediCorrect Clinic Chalupa na Šumavě Terezský dvůr - chovatelská stanice plemene Rottweiler

Hotel je členem AKR

Asociace hotelů a restaurací ČR