Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec (německy Neuhaus, latinsky Nova Domus) je malebné městečko v Jižních Čechách, nachází se 43 km severovýchodně od Českých Budějovic. Charakteristický ráz dává městu jedinečná poloha na řece Nežárce. Dominanta města, státní zámek, se tyčí nad rybníky Malý a Velký Vajgar. 

Jindřichohradecké pamětihodnosti

Státní hrad a zámek

Za návštěvu stojí v Jindřichově Hradci zejména státní hrad a zámek. Hrad a zámek Jindřichův hradec je jedním z nejkrásnějších a nejmonumentálnějších zámeckých areálů na našem území. Původní zeměpanský hrad, vybudovaný na skále nad tokem Hamerského potoka a říčkou Nežárkou, byl písemně zmiňován již kolem roku 1200. K nejvelkolepější přestavbě hradu, která proměnila gotický hrad v honosné renesanční sídlo, došlo ve 2. polovině 16. století za vlády posledních pánů z Hradce, kdy vzniklo pověstné Jáchymovo a Adamovo stavení, španělské křídlo, Malé arkády a Velké arkády se zahradou. Monumentální soubor budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci, prohlášený v roce 1996 národní kulturní památkou, patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice. I s tímto hradem a zámkem je spojena postava postava Bílé paní Perchty z Rožmberka.

Okresní muzeum - Krýzovy jesličky

Největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinessově knize rekordů, patří k nejnavštěvovanějším expozicím muzea. Mistr Tomáš Krýza ho vytvářel více než šedesát let. Jesličky obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje.

Kostel sv. Jana Křtitele

Gotický kostel vyrostl na místě bývalé románské svatyně. Zajímavá architektura, nádherné nástěnné malby, řada cenných náhrobků i raně barokní mobiliář kostela vytvářejí z celého komplexu ojedinělou památku středoevropského významu. Kostel často slouží také jako koncertní síň.

Městská vyhlídková věž

Součástí gotického chrámu je i vyhlídková věž vysoká 68,3 m, z níž budete mít celé město před očima jako na dlani. Byla postavena v 15. století, ale svou současnou podobu získala až po znovuobnovení po ničivém požáru města v roce 1801. Při dobrém počasí z ní uvidíte i celé široké okolí s typickou malebnou krajinou jižních Čech.

Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel, který dnes tvoří dominantu Jindřichova Hradce, byl postaven ve 2. polovině 14. století, o sto let později byl opravován a rozšířen. Při velkém požáru se zachránila pouze kamenná křtitelnice z r. 1525 a ostatky sv. Hypolita, patrona města, dnes uložené v prosklené tumbě pod náhrobkem Jáchyma z Hradce.

Kostel sv. Kateřiny s františkánským klášterem

V roce 1478 založil Jindřich IV. kostel a vystavěl klášter. Přes ulici byl s kostelem spojen krytou chodbou na arkádách „klášteříček“. Založila ho v roce 1534 Anna z Münsterberka, vdova po Jindřichovi IV. z Hradce, jako vdovské sídlo a špitál pro malomocné. Po náročné rekonstrukci v roce 2003 dnes slouží historická budova potřebám soudu.

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice

Projdeme-li od Masarykova náměstí ulicí Jarošovskou, uvidíme kostel Nejsvětější Trojice, který obklopuje dnes už zrušený hřbitov. Kostel vyl vystavěn v letech 1590-94. Goticko-renesanční kostel je jednolodní s pětiboce uzavřeným presbytářem.

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Dominantou náměstí Míru je sousoší Nanebevzetí Panny Marie a představuje největší památku barokního sochařství ve městě. Výškou 20 m se řadí na druhé místo za olomoucké. Dílo dačického sochaře Strahovského z r. 1764 – 1766 bylo postaveno nákladem poštmistra Bayera.

Oficiální stránky Jindřichova Hradce.

Naši partneři

MediCorrect Clinic Chalupa na Šumavě Terezský dvůr - chovatelská stanice plemene Rottweiler

Hotel je členem AKR

Asociace hotelů a restaurací ČR