Ochrana vašich soukromých údajů je naše starost
Ochrana vašich soukromých údajů je naše starost

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost Frankův dvůr spol. s r.o. se sídlem Jemčinská 125/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 01731947, prodává pobytové balíčky a pobyty uživatelům internetových stránek www.frankuv-dvur.cz (dále jen „kupující“).

Objednání balíčků a uzavření kupní smlouvy

Pobytové balíčky nebo individuální pobyty, o které má kupující zájem, může kupující objednat pomocí tlačítka Objednat. Po vyplnění jména a adresy kupující objednává vybraný balíček ve zvoleném termínu. Odeslaná objednávka není závazná.

Po přijetí objednávky bude obratem kupujícímu odeslán e-mail nebo bude kontaktován telefonem ohledně upřesnění termínu a času čerpání balíčku.

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází až při závazném potvrzení termínu i balíčku hotelem i kupujícím.

Zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu se svým souhlasem kupující poskytl, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.frankuv-duvr.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena každého balíčku včetně DPH je uvedena v popisu konkrétního balíčku. Kupní cena platí až do vyčerpání kapacity, pokud u konkrétního balíčku není platnost ceny vymezena jiným způsobem. Ceny pobytových balíčků se mohou průběžně měnit. Uvedená cena balíčku je platná v okamžiku odeslání objednávky.

Čerpání služeb objednaných přes formulář

Kupující se zavazuje vyčerpat zakoupené služby v dohodnutém termínu. V případě zrušení pobytu je povinen informovat vedení hotelu.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů.

Reklamace

Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce pobytu v hotelu Frankův dvůr. V oznámení o reklamaci musí zákazník popsat zjištěné vady služeb. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Kontakty na prodávajícího

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese:

Hotel Frankův dvůr ****
Jemčinská 125/IV
377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika

Telefonicky lze získat informace na tel.: +420 777 99 66 66

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránkek www.frankuv-dvur.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.