Ochrana vašich soukromých údajů je naše starost
Ochrana vašich soukromých údajů je naše starost

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Frankův Dvůr s.r.o., Jemčinská 125, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ-01731947 (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a další údaje obsažené ve formuláři

b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.

d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Frankův Dvůr s.r.o. učiněno písemně.